Дорогие клиенты, сообщаем Вам, что с 1.09.2017 г.Москве, открыт сервисный центр в г.Москве в котором осуществляется ремонт инверторов (частотников)

назад
Array
The ELDI type inverters are designed for speed control of AC motors with power
from 0.37kW up to 75kW.

Параметър:

ELDI - M:

Мощност на управлявания двигател

0,37kW

0,55kW

0,75kW

Захранващо напрежение и честота

200 ÷ 230V1~ 50/60Hz

Номинално изходно напрежение

200 ÷ 230V 3~ (в съответствие с входното напрежение)

Номинален ихоходен ток

2,2A

3,0A

4,3A

Методи за управление на двигателя

Версия C

U/F

Версия C2

-

Степен на защита

IP 20

Изходна честота

0,5 ÷ 200Hz (опция - 512Hz)

Претоварване по ток

150% за 60сек. (веднъж на 10 мин.)

Време за ускоряване и спиране

0 ÷ 3600 сек.

Управление на честотата

Чрез клавиатура

Чрез функция “FTS”

Външен сигнал

0 ÷ 10VDC (входен инпеданс 10kΩ);

4 ÷ 20mA (входен инпеданс 250Ω);

потенциометър 2 ÷ 10kΩ

Старт; Стоп; Реверсиране

Чрез клавиатура

Бутон “Start”; бутон “Stop”;

Реверс - чрез функция “dtS” - F/R

Външен сигнал

Старт / Стоп - цифров вход “ON”;

Реверс - цифров вход “F/R”

Входове

Един програмируем цифров;

Един аналогов 0 ÷ 10V;

Релейни изходи

Един изход (готовност)

Програмируеми аналогови изходи

Един изход 4 ÷ 20mA

(изходна честота / ток на двигателя)

Защити

Късо съединение; понижено и повишено напрежение; прегряване; пробив към земя; претоварване; eepromгрешка

Управление на вентилатора

-

Тегло

0,8kg

0,8kg

0,8kg

Опции

-


Parameter:

ELDI - M:

Motor power

0,37kW

0,55kW

0,75kW

Supply voltage and frequency

200 ÷ 230V1~ 50/60Hz

Rated output voltage

200 ÷ 230V 3~ (corresponds to the input voltage)

Rated output current

2,2A

3,0A

4,3A

Motor control methods

VersionC

U/F

VersionC2

-

Degree of protection

IP 20

Output frequency

0,5 ÷ 200Hz (option - 512Hz)

Overload current capacity

150% during 60s (once per 10 minutes)

Acceleration / Deceleration time

0 ÷ 3600s

Frequency control

With keypad

Through“FTS”

External signal

0 ÷ 10VDC (input impedance 10kΩ);

4 ÷ 20mA (input impedance250Ω);

potentiometer 2 ÷ 10kΩ

Start; Stop; Reverse

With keypad

Button“Start”; button “Stop”;

Reverse - through“dtS” - F/R

External signal

Start / Stop - digital input“ON”;

Reverse - digital input“F/R”

Inputs

One programmable digital;

One analog 0 ÷ 10V;

Relay outputs

One output (ready)

Programmable analog outputs

One output4 ÷ 20mA

(output frequency / motor current)

Protections

Output short circuit; under voltage;

over voltage; overheat; ground fault; overload; eeprom error

Fan control

-

Weight

0,8kg

0,8kg

0,8kg

Options

-